1ο Συνέδριο Καταδυτικού Τουρισμού

«ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ»

Την πρώτη ενότητα με θέμα «το υποβρύχιο περιβάλλον ως τουριστικό προϊόν : ανάπτυξη και στρατηγικές κατευθύνσεις»,  συντόνισε ο δημοσιογράφος  κ. Θ.Κουμέλης. 

Τη δεύτερη ενότητα με θέμα «το θαλάσσιο περιβάλλον – χαρακτηριστικά και αξιοποίηση» συντόνισε ο Δρ Δρόσος Κουτσούμπας.

Από τις εισηγήσεις του κ Laurent Sourbes ,μέλους του ΔΣ του ΕΘΠΖ και του Μεσογειακού δικτύου MEDPAN με θέμα «Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και καταδυτικός τουρισμός : Εμπειρία και πρακτικές από τη Μεσόγειο και τις Ελληνικές θάλασσες καθώς και του Αν. καθηγητή Θαλάσσιας Βιολογίας του πανεπιστημίου Αιγαίου και Προέδρου του ΕΘΠΖ  με θέμα  «Θαλάσσια Πάρκα στις Ελληνικές θάλασσες και δυνατότητες για ανάπτυξη καταδυτικών δραστηριοτήτων: Η περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, συμπερασματικά αναφέρεται ότι :

H αυτόνομη κατάδυση (scuba diving) είναι δράση συμβατή με το στόχο της προστασίας της  περιοχής και αποτελεί μορφή εναλλακτικού (οικο -) τουρισμού, δραστηριότητα φιλική προς το περιβάλλον.

Πρέπει να υπάρχει οργανωμένη διαχείριση των περιοχών που γίνεται η κατάδυση – καταδυτικών πάρκων

-       Να ληφθεί υπόψη η φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος

-       Να γίνει μελέτη – αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης (μελέτη ιχθυοαποθεμάτων, χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων

-       Μελέτη και αποτύπωση καταδυτικών διαδρομών  (ανάπτυξη υποθαλάσσιων διαδρομών)

-       Παραγωγή εκπαιδευτικών προϊόντων

Ρυθμιστικές παρεμβάσεις

  - Σύνταξη κανονισμών λειτουργίας της καταδυτικής δραστηριότητας,

  -  Ζωνοποίηση περιοχών για κατάδυση, κανόνες για δύτες κλπ

Στην ίδια ενότητα ο καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Δρ Χαρίτων – Σαρλ Χιντήρογλου με θέμα « η βιοποικιλότητα στο Αιγαίο ως συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας»    τόνισε ότι στην Ελλάδα  μπορεί να αναπτυχτεί ο καταδυτικός τουρισμός καθώς  κατέχει το 12% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, ενώ στα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά απαντάται το 60% της πανίδας της Μεσογείου και βεβαίως διαθέτει 3000 νησιά. Τόνισε δε ότι χρειάζεται η προώθηση του οικοτουρισμού όχι μόνο ως  οικονομικό μέγεθος αλλά ως κάτι που διαμορφώνει συνειδήσεις και στάση ζωής.