Εκθέσεις Τουρισμού 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

1. UTRECHT HOLLAND 11-16/01

2. MESSE FERRIEN VIENNA 13-16/01    

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

3. SALON DES VACANCES BRUSSELS 03-07/02

4. HOLIDAY WORLD CZECH 10-13/02 

5. BIT MILAN 17-20/02

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

6. UTAZAS HUNGARY 03-06/03 

7. ITB BERLIN 09-13/03

8. MITT MOSCOW 16-19/03  

9. MAP PARIS 15-18/03

10. TUR GOTHENBURG 24-27/03

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

11. WTM LONDON 07-10/11

12. PHILOXENIA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-20/11