3η Τακτική Γενική Συνέλευση 03-10-2009

Στις 3 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, με μεγάλη συμμετοχή των μελών. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιελάμβαναν: 

  • Έγκριση Πεπραγμένων του Συλλόγου για το έτος 2008
  • Ανάγνωση και Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Υποβολή και  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2008
  • Υποβολή και  Έγκριση Προϋπολογισμού 2009
  • Προκήρυξη εκλογών του Συλλόγου   

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διενέργεια των εκλογών του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009, στο Ξενοδοχείο Zante Park, από τις 11:00 έως 17:00. 

Τα μέλη ενημερώθηκαν για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και δραστηριότητες του Δ.Σ., καθώς και για τον προγραμματισμό κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2009 - 2010. Επίσης, έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων για βασικά θέματα του κλάδου, καθώς και ενημέρωση για την πορεία του τουρισμού για το έτος 2009 – 2010. 

Κατά την Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογος φιλοξένησε τον Δήμαρχο Λαγανά, κ. Διονύσιο Κομιώτη, με τον οποίο έγινε συζήτηση για τα τουριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λαγανά. Ειδικότερα, τα μέλη του Συλλόγου ζήτησαν από τον Δήμαρχο, κ. Διονύσιο Κομιώτη, να επικεντρωθεί σε θέματα βασικών υποδομών όπως η Ύδρευση, η Αποχέτευση, η Καθαριότητα, η ανάπλαση του Δήμου και ειδικά του κεντρικού δρόμου του Λαγανά και του Καλαμακίου, συμπεριλαμβανομένων του φωτισμού, της πεζοδρόμησης, ειδικών υποδομών για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες καθώς και του Σχεδίου Πόλης. Έγινε εκτενής αναφορά στο θέμα της Αστυνόμευσης και έγινε παρουσίαση των έργων που έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο, για την χειμερινή περίοδο 2009 - 2010.    

Επίσης, στην Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν και οι Υποψήφιοι Βουλευτές Ζακύνθου, κ. Δημήτρης Βαρβαρίγος, κ. Ρόδη Κράτσα, κ. Διονυσία Μαλαπέτσα και κ. Δημήτρης Κοργιανίτης, οι οποίοι παρουσίασαν την προγραμματισμένη δράση τους και εξέθεσαν τις θέσεις τους για τα θέματα που αφορούν τον τουρισμό στην Ζάκυνθο.