Έκτακτη Γενική Συνέλευση 01-05-2009

Την 1η Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  Ξενοδόχων Λαγανά στο Ξενοδοχείο Zante Park. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερώσουμε τα μέλη του Συλλόγου για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δ.Σ., να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για τα καυτά προβλήματα του Τουρισμού και τις προοπτικές για το 2009, καθώς οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης άρχισαν πλέον να φαίνονται ευκρινώς και στην οικονομία της Ζακύνθου και η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια έχει ήδη εγκατασταθεί σε όλους.  

Το τουριστικό μας προϊόν βασίζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού μας και του Δήμου μας και απαιτείται συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας για να συνεχίσει ο Τουρισμός να συμβάλλει καθοριστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου. Η ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης σε όλους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό είναι μέγιστη προτεραιότητα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο επιχειρηματικός κόσμος που ασχολείται άμεσα με τον τουρισμό αλλά και όσοι ασκούν συναφείς δραστηριότητες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους και να προσαρμοστούν με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα ώστε όλοι να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επερχόμενη οικονομική κρίση. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα παρευρέθηκε στην Γ.Σ. και ο Δήμαρχος Λαγανά, κ. Διονύσιος Κομιώτης, ο οποίος συζήτησε με τα μέλη του Συλλόγου για τα τουριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λαγανά, του μεταφέραμε την ανησυχία μας και τη δυσαρέσκεια μας για την καθυστέρηση των έργων στον Δήμο.  Αυτός με τη σειρά του μας ενημέρωσε για τις ενέργειες του Δήμου σε θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του τουρισμού. Ειδικότερα, επικεντρωθήκαμε σε θέματα βασικών υποδομών όπως η Καθαριότητα, η Ύδρευση, η Αποχέτευση, το Οδικό Δίκτυο,  ο Φωτισμός, η ανάπλαση του Δήμου Λαγανά και ειδικότερα του κεντρικού δρόμου και της παραλίας, αλλά και σε θέματα οργάνωσης, όπως  το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Συγκοινωνίας και των Δημοτικών Τελών. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, με τα δικά μας προβλήματα, απορίες, αιτήματα και προτάσεις.