Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03-05-2008

Στις 3 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά στο   Ξενοδοχείο  Zante  Park. Τα μέλη ενημερώθηκαν για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και δραστηριότητες του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιελάμβαναν: 

  1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για βασικά θέματα του κλάδου
  2. Πορεία του Τουρισμού για το έτος 2008
  3. Καθορισμός συνδρομής μελών για το 2008 

Στην Γ.Σ. παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Λαγανά, κ. Διονύσιος Κομιώτης, ο οποίος συζήτησε με τα μέλη του Συλλόγου για τα τουριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λαγανά και μας ενημέρωσε για τις ενέργειες του Δήμου σε θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του τουρισμού και ακολούθησε διαλογική συζήτηση, με τα δικά μας προβλήματα, απορίες, αιτήματα και προτάσεις. 

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Κομιώτης επικεντρώθηκε σε θέματα βασικών υποδομών όπως η Καθαριότητα, η Ύδρευση, η Αποχέτευση, το Οδικό Δίκτυο, το Σχέδιο Πόλης, η ανάπλαση του Δήμου Λαγανά και ειδικότερα του κεντρικού δρόμου και της παραλίας, αλλά και σε θέματα οργάνωσης, όπως  το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Συγκοινωνίας και των Δημοτικών Τελών. Έγινε εκτενής αναφορά και παρουσίαση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, καθώς και στη θέση και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αλλαγή της αρνητικής εικόνας που παρουσιάζεται στο Δήμο Λαγανά.   

Επίσης, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, κ. Νικόλαος Χανιάς, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη μας για θέματα πυρασφάλειας και συζητήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού στα ξενοδοχεία. 

Η συμμετοχή των Μελών του Συλλόγου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ήταν εντυπωσιακή. Μετά τη Γενική Συνέλευση ακολούθησε δείπνο το οποίο προσέφερε η Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, κ. Χριστίνα Τετράδη.