ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Χριστίνα Τετράδη, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, ενημερώνει ότι για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, η προθεσμία για να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Έως αυτή την ημερομηνία, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Αθήνα, στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού (Αγησιλάου 10, 5ος όροφος, γραφείο 506) ή στην Περιφέρεια, στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν τετραετή ισχύ και διάρκεια από 1/4/2012-31/3/2016, με δικαίωμα ή διακοπής της συνεργασίας ή ανανέωσής της σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Κοινωνικός τουρισμός έτους 2012 - Υπογραφή συμβάσεων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, στη συνεδρίαση της 10/01/2012, αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2012, σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2012.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε από 1/04/2012 έως 31/03/2013 και η ισχύς των δελτίων σε έξι ημέρες (πέντε διανυκτερεύσεις). Πανελλαδικά θα διατεθούν σε δικαιούχους παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας 380.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι εκπρόσωποι των τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να προσέλθουν μέχρι την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα, στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού (Αγησιλάου 10, 5ος όροφος, γραφείο 506) ή στην Περιφέρεια, στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, προκειμένου να υπογράψουν σχετική σύμβαση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν τετραετή ισχύ και διάρκεια από 1/4/2012-31/3/2016, με δικαίωμα ή διακοπής της συνεργασίας ή ανανέωσης της σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα νομικής μορφής, θα πρέπει να προσκομίσουν για την υπογραφή της σύμβασης υποχρεωτικά τα κάτωθι:

 1. 1. Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας αρμοδίως επικυρωμένο.

 1. 2. Φωτοαντίγραφο αδείας εστιατορίου αρμοδίως επικυρωμένο και συμφωνητικό μίσθωσης, στην περίπτωση που μισθώνεται χώρος εντός της επιχείρησης για χρήση εστιατορίου, όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή ημιδιατροφής.

 1. 3. 3.Φωτοαντίγραφο αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρμοδίως επικυρωμένο, όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή πρωινού.

 1. 4. Η ύπαρξη και λειτουργία πισίνας δηλώνεται υποχρεωτικά και υποβάλλεται ή κατά νόμο άδεια λειτουργίας της.

 1. 5. Αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και σφραγίδα της επιχείρησης.

 1. 6. 6.Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τον Οργανισμό ) νομίμως υπογεγραμμένη.

Επιπροσθέτως, ανάλογα με τη μορφή λειτουργίας του καταλύματος, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή ΟΕ ή ΕΕ:

 • Καταστατικό εταιρείας και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεως ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.

 • Αν έχει γίνει τροποποίηση αντίγραφα όλων των τροποποιητικών πράξεων, νομίμως επικυρωμένα.

Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή ΕΠΕ:

 • Καταστατικό εταιρείας και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε αυτό και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεως η μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.

 • Αν έχει γίνει τροποποίηση, αντίγραφα όλων των τροποποιητικών πράξεων, νομίμως επικυρωμένα.

Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή Α.Ε.:

 1. 1. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις με τα αντίστοιχα ΦΕΚ.

 1. 2. Βεβαίωση περί τροποποιήσεως η μη του καταστατικού της εταιρείας και μη λύσεως αυτής (εκδίδεται μέσω ΚΕΠ).

 1. 3. ΦΕΚ δημοσίευσης των μελών του Δ.Σ.

 1. 4. Πρακτικό του Δ. Σ της εταιρείας, που θα εκδηλώνεται η βούληση του νομικού προσώπου για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης και διορισμό του εκπροσώπου της εταιρείας που θα υπογράψει τη σύμβαση.

Στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2012 γίνονται δεκτά τουριστικά καταλύματα:

α) Ξενοδοχεία και ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων από πέντε αστέρων μέχρι και ενός αστεριού.

β) Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – δωμάτια και τουριστικά καταλύματα μικτής μορφής από τεσσάρων κλειδιών μέχρι και δύο κλειδιών.

γ) Παραδοσιακά καταλύματα Α΄ και Β΄ τάξης.

δ) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – επαύλεις.

ε) Κάμπινγκ, ανεξαρτήτως κατηγορίας και μόνο με παροχή ημιδιατροφής.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μονάδες των οποίων ο αριθμός κλινών είναι κάτω από δέκα.

Όσοι εκπρόσωποι τουριστικών καταλυμάτων υπέγραψαν το 2011 πενταετή σύμβαση συμμετοχής στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και επιθυμούν τη συνεργασία στο πρόγραμμα έτους 2012, θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία, Δ/νση Μετεργασιακής Μέριμνας, τμήμα Φυσικής Αγωγής, Αγησιλάου 10, 102 10 Αθήνα, μέχρι 29/2/2012, δήλωση αποδοχής συνεργασίας και δήλωση επιλογής υψηλής περιόδου (όπου προβλέπεται).

Η δήλωση αποδοχής έχει το κύρος και την ισχύ σύμβασης.

Με τη δήλωση αποδοχής υποχρεωτικά θα αποστείλουν:

α) Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας αρμοδίως επικυρωμένο.

β) Φωτοτυπία της αδείας εστιατορίου, αρμοδίως επικυρωμένη.

γ) Φωτοτυπία της αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδίως επικυρωμένη.

δ) Φωτοτυπία της κατά νόμο αδείας λειτουργίας πισίνας αρμοδίως επικυρωμένη.

Οργανισμός Εργατικής Εστίας: www.oee.gr